OPŁATY

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE
„Kubuś i Przyjaciele”
NIE POBIERA WPISOWEGO.

Miesięczne czesne wynosi 595 zł, w ramach którego zapewniamy:
  • całodzienną opiekę pedagogiczną (6:30-18:00)
  • całodzienne wyżywienie ( 4 posiłki)
  • realizację podstawy programowej
  • język angielski
  • gimnastykę ogólnorozwojowa z elementami korektywy
  • zajęcia umuzykalniające
  • logopedię - zajęcia profilaktyczne.

Pobieramy kaucję za rezerwację miejsca w przedszkolu w wysokości 250zł.
Kaucja będzie częścią czesnego za pierwszy miesiąc w przedszkolu.
W przypadku rezygnacji z przedszkola kaucja nie podlega zwrotowi.
 

W przypadku zapisania drugiego i kolejnego dziecka do przedszkola „Kubuś i Przyjaciele”
przysługuje zniżka czesnego w wysokości 10% na każde dziecko.