NASZE CELE

Głównym celem przedszkola jest stworzenie przedszkolakom takiego otoczenia, które pozwoli im odkrywać świat, zdobywać różne doświadczenia, osiągnąć sukcesy, choćby najdrobniejsze, ale ich własne.

Tworząc przyjazną, rodzinną atmosferę chcemy zapewnić dzieciom wspaniałe warunki do wszechstronnego rozwoju w poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji. Pragniemy, aby nasze przedszkolaki wyrosły na osoby radosne, kreatywne, samodzielne i odpowiedzialne. Bogaty program dydaktyczny umożliwi im rozbudzenie zainteresowań oraz ciekawości świata, a bliski kontakt ze sztuką wykształci w nich wrażliwość estetyczną i emocjonalną.