Wróć do listy

ZAJĘCIA ADAPTACYJNE 28-31 sierpnia 2023r. ZAPRASZAMY

Moment przekroczenia przez dziecko progu przedszkola jest niewątpliwie ważnym  wydarzeniem w życiu całej rodziny, dlatego warto się do tego  odpowiednio przygotować.
Przebieg procesu adaptacji zależy od ogólnego poziomu rozwoju psychoruchowego dziecka i ma charakter indywidualny. Łagodny start w środowisko przedszkolne może m.in. zapewnić opanowanie umiejętności samoobsługowych. Poziom opanowania tych umiejętności ma  bowiem wpływ na poczucia bezpieczeństwa i niezależności dziecka.
Adaptacja ma olbrzymie znaczenie, ponieważ jest to mechanizm,z którego korzystamy przez całe  życie.
Każde dziecko ma indywidualną drogę rozwojową, każde musi przejść przez okres adaptacji w nowym środowisku.
To od nas, dorosłych w dużej mierze zależy, jak długo on będzie trwał.
Wszyscy chcemy, aby wychowywane przez nas dzieci były radosne i wesołe, mądre i dobre, kochane i kochające.
Pragniemy, aby „wystartowały” w życie z możliwie pełnym powodzeniem, dlatego też tak bardzo ważna jest  współpraca rodziców
z nauczycielem w życzliwej i pełnej wzajemnego zaufania atmosferze.
Mamy więc nadzieję, że  z Państwa pomocą uda nam się taką atmosferę stworzyć dla dobra przyszłych przedszkolaków.


W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem uczęszczania Państwa pociech do przedszkola Kubuś i Przyjaciele,
poniżej przedstawiam harmonogram zajęć adaptacyjnych odbywających się w dniach: 


28-31 sierpnia w godzinach 10:00-12:00

 
 

Zajęcia są tak zaplanowane, aby dać każdemu dziecku możliwość uczestniczenia w nich przynajmniej kilka razy.
Zajęcia w grupach będą prowadzone przez nauczycieli docelowych najpierw w salach, a następnie w ogrodzie.
Obecność rodziców/opiekunów na zajęciach nie jest konieczna, aczkolwiek w przypadku dzieci najmniejszych przez pierwsze dni jak najbardziej wskazana.
Później, wraz z postępami w adaptacji prosimy o pozostawianie dzieci pod opieką nauczycieli.


Zajęcia adaptacyjne są bezpłatne.


Zajęcia adaptacyjne mają na celu ułatwić dziecku kontakt z rówieśnikami, poznanie przez niego nowego miejsca - budynku przedszkola, zainteresować go zajęciami plastycznymi, muzycznymi, ruchowymi i innymi prowadzonymi w przedszkolu.

 
Serdecznia zapraszamy...